Bank BPH sesje przelewów przychodzących i wychodzących

Bank BPH powstał na skutek wydzielenia w 1989 roku ze struktur NBP. Od stycznia 1995 roku akcje Banku BPH są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2001 roku do końca 2010 roku walory Banku w postaci Globalnych Kwitów Depozytowych były również przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (London Stock Exchange).

4 listopada 2016 r. z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 124c ustawy Prawo bankowe oraz zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

BPH sesje przychodzące (godziny przelewów przychodzących):

I sesja przychodząca Elixir

Księgowanie przelewów od godziny 11:40 do 12:15

II sesja przychodząca Elixir

Księgowanie przelewów od godziny 15:40 do 16:15

III sesja przychodząca Elixir

Księgowanie przelewów od godziny 15:55 do 17:30

BPH sesje wychodzące (godziny przelewów wychodzących):

I sesja wychodząca Elixir

Przelewy wychodzące złożone do godziny 10:30

II sesja wychodząca Elixir

Przelewy wychodzące złożone do godziny 14:30

III sesja wychodząca Elixir

Przelewy wychodzące złożone do godziny 17:00

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *